Kurumlar İçin

Kurumlara verilen hizmetler temel olarak kurumların verimliliğini, sürdürülebilirliğini, dayanıklılığını destekleyecek hizmetlerdir.
Bu hizmetler çalışanların esnek, yaratıcı, olumlu kişiler olabilmesi için, bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş yapma ve yönetme kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için, esneklik, yaratıcılık, dayanıklılık, sürdürebilirlikleri için farkındalıklarını ve becerilerini arttırmayı, düşünüş ve davranışlarını yeni farkındalıkları ve istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı hedefler.
Bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve hayatının tümüne yansıyacak yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi ve genel olarak öz farkındalıklarının arttırılması; öğrenmenin koçluk ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini sağlayacak kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması sağlanır.
Bu amaçlar dahilinde katılımcılarla, bağlı bulundukları kurumlar ile ortaklık içinde çalışarak;
 • Kişinin öz değerleri, ihtiyaçları, inanç ve yaklaşımları, becerileri gibi aslında kendisinin bütünü hakkında bilinç ve farkındalık geliştirmesine yardımcı olmayı,
 • Gelişim planına ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli motivasyonu ve olumlu tutum sergilemesini sağlamayı,
 • Bu strateji dahilinde istenilen sonuçlara ulaşmak için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek olmayı amaçlarız.
Kurumların her düzeyindeki çalışanının;
 • Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,
 • Değerleri ve özleri ile uyumlu bir yaşam ve çalışma hayatı sürdürmeleri,
 • İlişkide oldukları bütün kişilerle etkin ve kaliteli iletişimde bulunmaları,
 • Birbirinden farklı özelliklerdeki kişilerle daha verimli biçimde çalışmaları, başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri, iş ve özel yaşamlarında daha fazla denge ve tatmin sağlamaları,
için destekleriz.
Üst Yönetim Takımı Koçluğu
Kurumların etkili bir takım tarafından yönetilmesi kurumların başarısı açısından en önemli öğelerin başında gelir. Bu çalışma yönetim takımının birbirini tanımasını sağlamak, kurumun bir takım halinde çalışan üst yöneticileri arasındaki iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini arttırmak, takım üyelerinin kurumun geneline ve orta kademe yöneticilere sergilediği liderlik, benimsedikleri davranış modelleri, verdikleri mesajları ve çalışma biçimlerini geliştirmek, tutarlılık sağlamak, takımın toplam etkinliğini arttırmak ve iş sonuçlarına olumlu katkı yaratmak amacını taşır.
Buna yönelik hizmetler arasında, üst yönetim takımı çalışmalarında kurumun ve liderinin vizyonuna uygun olarak ve kendisine destek verecek şekilde şunlar yer alır:
 • Takıma bir bütün olarak koçluk yapmak,
 • Takım liderine ve diğer üyelerine birebir koçluk desteği sunmak,
 • Yönetim Kurulu toplantıları ve benzeri işlerde “gölge koçluk” hizmeti sunmak,
 • Takım içerisindeki kritik ikili ilişkileri daha etkin noktalara taşıma odaklı ilişki koçluğu yapmak
 • Çeşitli envanterler ve diğer ölçüm araçlarını kullanarak takım ve üyelerinin var olan resmi hakkında farkındalık yaratmak.
Takım ve Grup Koçluğu
Aynı takımın üyesi olan, görevleri ve konumları gereği birlikte çalışmak durumunda olan veya benzer yönetim kademelerinde bulunan kişilerinden oluşan 6 – 12 kişilik gruplarla yürütülen bir öğrenme ve hedeflere ulaşma çalışmasıdır.
Buna ek olarak aşağıdaki kişiler ve gruplar da bu hizmetten faydalanabilirler:
 • Değişim süreci içinde olan,
 • Belli bir projede çalışan,
 • Yeni oluşturulan bir ekipte/projede çalışan,
 • Çalışma kültürünü değiştirmek isteyen,
 • Ortak bir gelecek resmi oluşturmak ve bu resme ulaşmak için stratejiler oluşturmak isteyen,
 • Açık ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak isteyen,
 • Çatışmalar yaşayan ve aşmak isteyen,
 • Daha etkin olmak isteyen,
 • Benzer hedefleri ve/veya problemleri olan
Çalışanlar için Bireysel Koçluk
Bu koçluk hizmetinde de aşağıdaki durumlara destek olmak hedeflenir:
 • Görev, yer değişikliğinde uyumlanmak,
 • Yöneticiliğe geçmek,
 • Motivasyonunu arttırmak,
 • Daha güçlü ilişkiler kurmak,
 • Diğerlerini ve kendisini anlamak.
 

Bireyler İçin

Bireye daha coşkulu, verimli bir yaşam için şu soruların cevaplarına ulaşması amacıyla koçluk, NLP uygulamaları ve çeşitli envanterler kullanarak destek verilir:
 • Yaşamınızın nasıl olmasını istiyorsunuz?
 • Hayal ettiğiniz, istediğiniz gibi bir yaşamı mı sürdürmektesiniz?
 • İçinde bulunduğunuz sıkışık bir durumdan nasıl çıkabilirsiniz?
 • Hayata daha olumlu nasıl bakabilirsiniz?
 • Dayanıklılığınızı nasıl geliştirebilirsiniz?
 • Dengeli bir hayatı nasıl oluşturursunuz?
 • Kariyer planınızı nasıl yapmak istersiniz?
 • Hangi Mesleği seçmek istiyorsunuz?
 

Koçlar İçin

Koçluk Mesleğinin doğru kişiler tarafından, doğru bicimde yapılması mesleğin etkililiği açısından çok önemlidir.
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) ve EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Federasyonu), Dünyada, Avrupa ve Asyada en yaygın iki koçluk derneği olup, özellikle Etik Şartlar ve standardlar oluşumunda ve uygulamasında, korunmasında titizlikle faaliyet göstermektedirler.
Kendilerini geliştirmek isteyen, düşünüş, davranış ve yaklaşımlarına derinlemesine bakmaya ve kendilerini gerçekten tanımaya istekli ve ancak bu sayede müşterilerine daha etkin hizmet edebileceğine inanan koçlara yönelik olarak şu hizmetler verilmektedir;
-“Koçluk” mesleğini uygulama aşamasında Mentörlük Hizmetleri
-ICF Akreditasyon için Mentörlük Hizmetleri
ICF, Mentor Koçluğu, başvuru sahibi (menti) tarafından talep edilen koçluk yetkinlik düzeylerini elde etmek ve göstermek için profesyonel yardım sağladığı süreç olarak tanımlar. Ayrıca, Mentor Koçluk; uygulama , bu hizmeti alan kişinin yaşam dengesi ya da koçluk yeteneğinin geliştirilmesiyle ilgisi olmayan diğer konularda koçluk yapmaktan ziyade, koçluk becerileri ve bunu geliştirmek konusunda koçluk yapmak anlamına gelir.
-“Koçluk” duruşlarını daha da üst düzeye taşımak için Süpervizyon hizmetleri
Koçluk Süpervizyonu , destek ve gelişim için daha zengin ve daha geniş bir fırsat sunarak, koçun kapasitesinin geliştirilmesine odaklanır. ICF, EMCC, koçlara kendilerini sürekli olarak mesleki anlamda geliştirme ve ilerletme fırsatları sunmayı amaç edinmiştir. Koçluk süpervizyonu; müşterileri ile çalışma yöntemleri açısından ustalık kazanması için koçun başarı ve başarısızlıklarını paylaşmasına yönelik güvenli bir ortam sağlamaktadır.
Koçluk süpervizyonu, düşündürücü diyalog yoluyla koçun kapasitesini sürekli olarak geliştirmek, müşterilerine ve sistemin geneline fayda sağlamak amacını taşıyan işbirliğine dayalı bir öğrenme uygulamasıdır.
Bir koç, çalışmasını koçluk süpervizyonuna getirdiğinde, koç ve koçluk süpervizörü arasındaki işbirliğine dayalı öğrenme diyaloğu şu faydaları sağlayabilir:
 • En iyi koçluk uygulamasını temin etmek ve koçluk uygulamasının sürekli olarak gelişmesini ve ilerlemesini sağlar.
 • Kendini, müşterisini, müşterisinin sistemini ve bu birliktelikte yapılan seçimleri daha iyi anlamak için bir fırsat sağlar.
 • Musteriye ve / veya sisteme yönelik kişisel tepkilerle ilgili farkındalığın artmasını ve bunların daha iyi keşfedilmesi için güvenli bir alan sağlar.
 • Onarıcı bir işlevi üstlenir.
Koçluk süpervizyonu aşağıdakileri içerebilir:
 • Koçun iç sürecini yansıtıcı bir uygulama yoluyla keşfetmek
 • Koçluk anlaşmasının kurulmasını ve açıkça belirtilmiş ya da belirtilmemiş, diğer psikolojik veya fiziksel temasları gözden geçirmek
 • Kör noktaları ve paralel süreci ortaya çıkarmak
 • Etik konular
 • Koçun “amaca uygun” olduğundan emin olmayı sağlamak ve bir anlamda hesap verebilirlik
 • Koçun ve danışanın ortamının sistemdeki büyüme fırsatları için tüm yönlerine bakmak.
Süpervizyonuna İlişkin ICF’in Konumu:
ICF; koçluk süpervizyonunu tam zamanlı profesyonel koçlara CPD faaliyetleri portföylerinin bir parçası olarak önermektedir.
Koçluk süpervizyonu, sürekli mesleki gelişimin (CPD) bir parçası olarak kabul edilmiştir ve ICF Unvanına yönelik Mentor Koçluğu’ndan farklıdır.
Süpervizyonuna İlişkin EMCC’in Konumu:
EMCC, mesleği icra eden bütün üyelerinin koçların mesleklerini uygularken destek almalarını, gelişmelerini ve kaliteyi korumalarını sağlayan süpervizyon almasını talep ediyor.